Foreign > FOREIGN RAILWAYS » 2270
2270. Suez - Railway Station (Egypt)
sepia ptd c.1910, unused
Price : £3.00